De OVAM pakt bodemverontreiniging in Vlaanderen aan en voorkomt nieuwe bodemverontreinigingen. De folder licht toe hoe met de medewerking van burgers, lokale besturen en bedrijven mogelijk verontreinigde gronden in kaart worden gebracht.

Meer informatie

Publicatiedatum Februari 2015
Publicatietype Folder
Thema's Bodem
Doelgroep Ruim publiek, Overheid, Notarissen, Lokale besturen, Bodemsaneringsdeskundigen, Bedrijven