Dit onderzoeksrapport kadert in het project Evaluatie inventarisatie en vaststelling dat het agentschap Onroerend Erfgoed in 2020 opstartte naar aanleiding van de Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 van minister Diependaele. Daarin geeft de minister aan dat hij de doelmatigheid van de vaststelling wil onderzoeken en de inventarisatiepraktijk onder de loep wil nemen: het tot stand komen ervan, de criteria en de gevolgen. De evaluatie van de inventarissen en van de vaststelling ervan is een opportuniteit om tot een meer gedragen erfgoedbeleid te komen. Onderzoekers van het agentschap Onroerend Erfgoed belichten de inventarispraktijk in drie onderzoeksrapporten die de historiek en de samenstelling van de inventarissen van het archeologische, landschappelijke en bouw-kundige erfgoed beschrijven. In voorliggend onderzoeksrapport focussen we op de archeologische inventarissen, met name de Centrale Archeologische Inventaris en de Archeologische Zones. Zowel de historiek, de samenstelling en ontsluiting als de criteria voor opname in de inventaris komen aan bod. Voor de Archeologische Zones bespreken we aanvullend de vaststelling en de bijhorende rechtsgevolgen.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Katrien Cousserier, Marleen Martens, Erwin Meylemans
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 194