De termijn van het huidige Besluit van de Vlaamse Regering omtrent investeringssubsidies voor bovenlokale cultuur-en jeugdinfrastructuur loopt op zijn einde. Vanaf 2022 wordt er een nieuw Besluit van kracht. Ter voorbereiding deed IDEA Consult een toekomstgerichte evaluatie: op basis van een analyse van diverse stappen –screening van eerdere studies en beleidsrelevante documenten, een sectorconsultatie, verkennende interviews en een benchmarking met vergelijkbare sectoren –werd het huidige reglement geëvalueerd en werden aanbevelingen geformuleerd voor een volgend Besluit van de Vlaamse Regering als kader voor investeringssubsidies voor bovenlokale cultuur-en jeugdinfrastructuur.
Publicatiedatum December 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme
Auteur(s) Joris Janssens en Toon Berckmoes (IDEA Consult)