Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden‐Zeeschelde. Monsternamecampagne 2016

Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden‐Zeeschelde. Monsternamecampagne 2016

In opdracht van de Afdeling Maritieme Toegang heeft het Waterbouwkundig Laboratorium in het voorjaar van 2016 bemonsteringen uitgevoerd op de waterbodem van de Beneden-Zeeschelde. Dit kadert in de jaarlijkse monitoring van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de Beneden-Zeeschelde naar aanleiding van de milieuvergunningen voor het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde.
Publicatiedatum
December 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
E. De Backer, H. Vereecken, M. Deschamps, T. Verwaest, F. Mostaert
Reeks
WL Rapporten 16_018_1