Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarrapport het Vlaams doelgroepenbeleid

Jaarrapport het Vlaams doelgroepenbeleid

Jaarverslag
december 2021
Departement Werk en Sociale Economie
Dit jaarrapport geeft een overzicht van het Vlaams doelgroepenbeleid in 2020. Het jaarverslag bespreekt per doelgroep hoeveel personen met een doelgroepvermindering of Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) werden tewerkgesteld en welk bedrag werd besteed. De cijfers per sector illustreren in welke mate de doelgroepverminderingen de tewerkstelling van Vlaamse jongeren, oudere werknemers en personen met arbeidshandicap in bepaalde sectoren ondersteunen. Tot slot besteedt het jaarrapport Vlaams doelgroepenbeleid aandacht aan de impact van de coronacrisis door de kerngetallen van 2020 te vergelijken met de kernindicatoren van 2019.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Arbeidsmarkt , Beleid en regelgeving werk , Sociale economie
Reeks
WSE-jaarrapporten

Vorige edities