De kerntaak van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) is het subsidiëren van schoolinfrastructuur: nieuwbouw, verbouwing en aankoop. Het jaarverslag geeft een overzicht van de realisaties en projecten tijdens een werkjaar.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Schoolgebouwen

Vorige edities