Het jaarverslag bevat een uitgebreide rapportering over de inkomsten en de uitgaven, de actieprogramma’s en de werking van het Vlaams Infrastructuurfonds van het afgelopen begrotingsjaar.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Mobiliteit en openbare werken

Vorige edities