Het jaarverslag bevat informatie over de werking en het beheer van het Garantiefonds voor Huisvesting. Het fonds werd opgericht in het kader van PPS-projecten voor sociale huisvesting.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Sociale woningen en leningen , Woonbeleid

Vorige edities