Het jaarverslag van de afdeling Kinderopvang van Kind en Gezin biedt een overzicht van het belangrijkste cijfermateriaal en van de voornaamste evoluties inzake kinderopvang. In het eerste deel worden de feiten en de cijfers weergegeven. Na een algemene voorstelling van de structuur van het huidige Vlaamse kinderopvanglandschap, worden cijfers gepresenteerd over het aanbod en het gebruik, over de financiering van kinderopvang en over het personeel in de kinderopvang. In het tweede deel worden de beleidsmatige aspecten besproken. Hierin wordt aandacht besteed aan het Lokaal Overleg Kinderopvang, de kwaliteitszorg, het vernieuwingsconcept van de Vlaamse kinderopvang en andere belangrijke accenten in de werking van de afdeling Kinderopvang. Tot slot wordt als bijlage bij het jaarverslag een opsomming gegeven van de regelgeving die op dit moment van toepassing is op de kinderopvang en van de regelgeving uit andere sectoren die een impact heeft op de kinderopvangsector.
Uitgever
Publicatiedatum
Juni 2013
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Statistieken , Gezin en samenleving , Kinderen en jongeren

Vorige edities