Het Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid brengt in kaart hoe groot de totale behoefte aan minerale grondstoffen in Vlaanderen is en in welke mate die wordt ingevuld door Vlaamse primaire delfstoffen, alternatieve grondstoffen en import-en exportstromen. Met die gegevens kunnen zowel het duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid als het duurzaam materialenbeheer verder aangestuurd worden. Het jaarverslag beschrijft de resultaten.
Publicatiedatum November 2017
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Ondergrond en natuurlijke rijkdommen

Vorige edities