De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen is een onderwijseigen administratief rechtscollege voor het hoger onderwijs. De Raad kan uitspraken doen over betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen maar behandelt geen materiële vergissingen. De jaarverslagen geven informatie over de werking van de Raad en over de behandelde zaken.
Publicatiedatum
Augustus 2021
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Leerlingen, studenten en ouders , Onderwijsbeleid en -regelgeving

Vorige edities