Het jaarverslag geeft een overzicht van de werking en de adviezen van de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed - SARO tijdens een werkjaar.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Beleid en regelgeving onroerend erfgoed , Ruimtelijk beleid

Vorige edities