Het jaarverslag geeft een overzicht van de werking en de adviezen van de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed - SARO tijdens een werkjaar.