Het Vlaams Zorgfonds staat in voor het beheer van de zorgverzekering. Het fonds erkent, subsidieert en controleert de zorgkassen. Ze beheert ook de reserves die met het oog op de vergrijzing aangelegd worden. Het jaarverslag bevat cijfermateriaal over de werking van het zorgfonds en de zorgkassen. In 2017 werd het Vlaams Zorgfonds het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming en kreeg het bijkomende taken.
Publicatiedatum September 2017
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid , Gezondheidszorg

Vorige edities