De activiteiten van de Vlaamse Auditautoriteit (VAA) van de Europese Structuurfondsen kaderen in de geldende Europese regelgeving. Deze Europese regelgeving voorziet in de aanstelling van een Auditautoriteit per programmaperiode. Het jaarverslag geeft alle belanghebbenden een overzicht van de activiteiten van de VAA gedurende een werkingsjaar.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Overheidsfinanciën

Vorige edities