Jaarverslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de toegekende vrijstellingen en de toegekende en geweigerde vergunningen voor de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensie gerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie
Publicatiedatum
September 2021
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Buitenlands beleid

Vorige edities

Gerelateerde publicaties