Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarverslag wapenhandel

Jaarverslag wapenhandel

Jaarverslag
juli 2023
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Jaarverslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de toegekende vrijstellingen en de toegekende en geweigerde vergunningen voor de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie.
Publicatiedatum
Juli 2023
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Buitenlands beleid
Auteur(s)
Dienst Controle Strategische Goederen

Vorige edities