Uit onderzoek blijkt dat de toegenomen diversiteit in de samenleving in Vlaanderen niet weerspiegeld wordt in de samenstelling van de jeugdbewegingen. Kwetsbare kinderen en jongeren, zoals kinderen van allochtone origine of kinderen in kansarmoede, komen er relatief gezien weinig voor. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het geeft een antwoord op de vragen: wat is er specifiek aan de werkingen, wat zijn de bijzondere kenmerken van de begeleiding en welke kinderen en jongeren worden bereikt.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Jeugd
Auteur(s)
Pieter De Pauw (VIVES)