Het crisismeldpunt is een dienst binnen het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW). Het bestaat uit een team van hulpverleners. Zij zoeken een oplossing samen met jou, je ouders, je hulpverlener en al wie betrokken is bij een tijdelijke crisis. Hulp via het crisisnetwerk is altijd kort, maar wel erg intensief. De brochure licht de werking toe.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Brochure
Thema's
Kinderen en jongeren