Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jouw logies en de ruimtelijke ordening

Jouw logies en de ruimtelijke ordening

Brochure
juli 2017
Toerisme Vlaanderen
De publicatie bevat de belangrijkste informatie over ruimtelijke ordening voor (toekomstige) logiesuitbaters. Ze geeft een goed idee over de functie van ruimtelijke plannen en de bestemmingszones waarin toeristische verblijven thuishoren, over stedenbouwkundige voorschriften, zonevreemdheid, … De brochure verklaart ook de hoofdzaken in verband met de omgevingsvergunning. Zo is niet alleen een gebouw, maar ook de functie ervan vaak vergunningsplichtig. Een beslisboom geeft snel inzicht in de eigen situatie.
Publicatiedatum
Juli 2017
Publicatietype
Brochure
Thema's
Ruimtelijk beleid , Toerisme en vrije tijd