Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kanaries in de coronastrategie. Inspanningen rond broncontrole voor de spiegel

Kanaries in de coronastrategie. Inspanningen rond broncontrole voor de spiegel

De Vlaamse sociale partners vroegen in een gezamenlijke SERV-oproep van 20 februari 2021 om de inspanningen rond broncontrole op niveau te brengen. Het rapport zet met feiten en cijfers de inspanningen rond testen, tracen, quarantaine en luchtkwaliteitsmetingen in België en in Vlaanderen tijdens het afgelopen coronajaar voor de spiegel. Voor de Vlaamse sociale partners blijft een performante broncontrole essentieel in het beheersen van de pandemie en het beperken van de sociaal-economische schade, ook tijdens en na vaccinatie. Het rapport illustreert de grote inspanningen die werden geleverd het afgelopen jaar om de broncontrole vrijwel uit het niets op te bouwen. Het geeft ook inzicht in de resterende uitdagingen, blinde vlekken en informatieleemtes om zo een extra duwtje te geven aan de talrijke inspanningen die gebeuren.
Publicatiedatum
April 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid , Gezondheid - algemeen