Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kartering van historische landschappen met houtkanten en bomenrijen. Toelichting bij de digitalisatie van open en gesloten landschappen aan de hand van historische kaarten

Kartering van historische landschappen met houtkanten en bomenrijen. Toelichting bij de digitalisatie van open en gesloten landschappen aan de hand van historische kaarten

Rapport
februari 2024
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Onder regie van het agentschap Onroerend Erfgoed voerde het INBO een kartering uit van bocagelandschappen (met houtkanten), coulissenlandschappen (met bomenrijen) en open landschappen aan de hand van historische kaarten. Dit is een technisch rapport dat zich concentreert op gebruikte methodologieën, methodologische keuzes en het resulterende kaartmateriaal (GIS-data), maar beknopt ook enkele resultaten van de analyse presenteert. We maakten gebruik van orthoseg (Roggemans 2023) voor de digitalisering van houtkanten en bomenrijen op basis van vier historische kaarten: Ferraris, afgewerkt in 1778, en de NGIkaartreeksen afgewerkt in 1873, 1939 en 1969. Orthoseg is een software voor beeldsegmentatie op basis van diepe neurale netwerken, resulterend in polygoonlagen. In de verwerking werden deze polygonen omgezet naar lijnen om de lengte van hagen en houtkanten enerzijds en bomenrijen anderzijds te berekenen. Voor een betere verwerking en vergelijking van verschillende kaarten schakelden we over naar rasters, waarbij de lijnendensiteit als indicator werd gebruikt.
Publicatiedatum
Februari 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Mathilde De Vroey, Pieter Roggemans, Luc De Keersmaeker
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2024 (2)