Kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren wel iets te vertellen hebben, stelt het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. Het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 geeft een beeld van de vele signalen die de klachtenlijn opvangt. Het bevat concrete beleidsaanbevelingen in tien domeinen. Stad en gemeente kunnen op veel terreinen het verschil maken voor kinderen en jongeren.
Publicatiedatum
Juni 2017
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Jeugd , Kinderrechten
Doelgroep
Lokale besturen, Overheid, Personeelsleden van de Vlaamse overheid