De studie kadert in het door Europa gecofinancierde Life-project SPARC (Space for Adapting the River Scheldt to Climate change, 2017-2022) en presenteert een eerste maatgevoeligheidsanalyse van de habitats en biodiversiteit van het Zeeschelde-estuarium. Daarnaast worden adaptatiemaatregelen voor het systeem voorgesteld en worden aanbevelingen gegeven om de inrichting- en beheersplannen van acht specifieke gebieden klimaatrobuuster te maken.
Publicatiedatum September 2019
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Gunther Van Ryckegem