De studie kadert in het door Europa gecofinancierde Life-project SPARC (Space for Adapting the River Scheldt to Climate change, 2017-2022) en presenteert een eerste maatgevoeligheidsanalyse van de habitats en biodiversiteit van het Zeeschelde-estuarium. Daarnaast worden adaptatiemaatregelen voor het systeem voorgesteld en worden aanbevelingen gegeven om de inrichting- en beheersplannen van acht specifieke gebieden klimaatrobuuster te maken.
Publicatiedatum
September 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Gunther Van Ryckegem
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 (40)