9,6% van de werknemers en 10,2% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen kampten in 2013 met acute psychische vermoeidheid of burn-outklachten. De percentages komen overeen met ongeveer 220.000 werknemers en 33.000 zelfstandige ondernemers. Ze zijn aan het werk, maar slagen er niet meer in om 100% adequaat te functioneren in hun job. In een beleid dat zich richt op duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking, is aandacht voor burn-outklachten essentieel. Deze klachten komen voor in alle leeftijdsgroepen, maar de kans neemt toe met de leeftijd. Bij werknemers ligt het percentage burn-outklachten hoger bij vrouwen en bij voltijdse werknemers. Daarnaast hebben (midden)kaders en onderwijspersoneel meer kans om een burn-out te krijgen dan andere beroepsgroepen. De voornaamste oorzaken van een burn-out zijn hoge werkdruk en emotionele belasting.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
December 2014
Publicatietype
Rapport
Thema's
Kwaliteit van de arbeid , Gezondheid - algemeen
Auteur(s)
Ria Bourdeaud’hui, Stephan Vanderhaeghe