Vanaf het voorjaar van 2006 kunnen landbouwers zelf geproduceerde koolzaadolie als brandstof accijnsvrij verkopen aan eindverbruikers, op zelfstandige basis of in coöperatievorm. De brochure geeft een overzicht van de verschillende steunregelingen, de verplichtingen waaraan de landbouwer dient te voldoen met betrekking tot de verschillende betrokken federale en Vlaamse administraties, de nieuwe demonstratieprojecten voor hernieuwbare energie en geeft meer uitleg over de werking, voordelen en steunmogelijkheden voor de samenwerking in coöperaties.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Oktober 2007
Publicatietype
Brochure
Thema's
Duurzame landbouw , Landbouw en visserij
Opmerking

Deze publicatie kan niet naar het buitenland opgestuurd worden.