Het vervangingspercentage wordt gezien als een belangrijke factor voor de inkomensvorming op melkveebedrijven. De opfok van jongvee is duur en dus kan de beperking van het aantal stuks jongvee zorgen voor een betere inkomensvorming. De studie gaat na of dit daadwerkelijk zo is. Bij het analyseren van de impact van het vervangingspercentage is het ook van belang de hoogte van de opfokkosten voor jongvee te kennen. Evident is dat bij lagere opfokkosten de impact van het vervangingspercentage op de inkomensvorming lager zal zijn dan bij hogere opfokkosten. Daarom wordt in de studie uitvoerig aandacht besteed aan de opfokkosten, zowel de hoogte ervan als het relatieve belang tegenover het totale inkomen. Het tweede deel beschrijft de economische impact van het vervangingspercentage.
Publicatiedatum
Mei 2015
Publicatietype
Studie
Thema's
Landbouwbedrijven , Dieren