Gedaan met laden. U bevindt zich op: Krijtlijnen voor een STEM-actieplan 2020-2030. Advies Vlor

Krijtlijnen voor een STEM-actieplan 2020-2030. Advies Vlor

Beleidsadvies
juni 2019
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
De Vlor pleit voor een STEM-actieplan dat inzet op twee sporen: STEM-geletterdheid voor alle burgers en STEM-specialisatie voor toekomstige werknemers in STEM-beroepen. Het STEM-actieplan mag dus niet enkel gericht zijn op meer instroom in STEM-opleidingen om tegemoet te komen aan de noden van de arbeidsmarkt, maar moet breder gaan.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijs - algemeen