Bij graafwerken voor de uitbreiding van het Sint-Jozefscollege in Aalst werden verschillende archeologische sporen en vondsten opgemerkt. Een evaluatie op het terrein door de verantwoordelijke archeoloog van het agentschap maakte duidelijk dat het om een grote hoeveelheid waardevolle sporen en vondsten ging, die een registratie noodzakelijk maakte. De doorgedreven analyse van de verschillende materiaalcategorieën heeft tot meer en nieuwe inzichten geleid en zal op termijn toelaten om verfijningen door te voeren wat betreft de bewoningsgeschiedenis van dit specifiek stadsdeel en de kennis van de laatmiddeleeuwse stad in het algemeen.
Publicatiedatum April 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Archeologie
Auteur(s) Koen De Groote, Jan Moens, Niels Jennes, An Lentacker, Anton Ervynck, Brigitte Cooremans, Koen Deforce, Wim Wouters
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 182