Het Laboratorium voor Zaadontleding is geaccrediteerd door de International Seed Testing Association (ISTA). Deze accreditatie geldt voor de monstername van zaaizaden en voor analyses op zaden, o.a. zuiverheid, kiemkracht,... De publicatie schetst kort de werking van dit laboratorium en hoe u hierop een beroep kunt doen.