Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landbouw en natuur, hand in hand. Bevorderen van biodiversiteit in PDPO II

Landbouw en natuur, hand in hand. Bevorderen van biodiversiteit in PDPO II

Brochure
oktober 2021
Departement Landbouw en Visserij
Heel wat landbouwers ontvangen inkomenssteun uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hieraan hangen heel wat voorwaarden vast, zoals het beschermen van de biodiversiteit en het volgen van regels met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen, dierenwelzijn, voedselveiligheid, bescherming van bodemen water. … Landbouwers kunnen vrijwillig nog bijkomende maatregelen nemen om de biodiversiteit te bevorderen. De brochure bevat een overzicht van de maatregelen binnen het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Verschillende landbouwers en projectpromotoren vertellen hoe ze zich inzetten voor meer biodiversiteit, en hoe landbouw en natuur ook samen goed kunnen boeren.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Brochure
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Milieu en landbouw , Plattelandsontwikkeling , Natuur en milieu