Het tweejaarlijkse Landbouwrapport (LARA) beschrijft de Vlaamse land- en tuinbouw op basis van de recentste cijfers voor structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. Het rapport is opgebouwd rond vier kernwoorden: verandering, voedseleconomie, verbinding en veerkracht. Het rapport laat ook zien welke mensen er achter de cijfers schuilgaan aan de hand van zeven portretten van land- en tuinbouwbedrijven. Meer cijfermateriaal is beschikbaar op de nieuwe website www.vlaanderen.be/landbouwcijfers.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid
Opmerking

Dit rapport kan niet naar het buitenland opgestuurd worden.

Vorige edities