Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landschapsbiografie Oudlandpolder. Wetenschappelijk rapport. Landinrichtingsproject Oudlandpolder Fase 1

Landschapsbiografie Oudlandpolder. Wetenschappelijk rapport. Landinrichtingsproject Oudlandpolder Fase 1

Rapport
september 2022
Vlaamse Landmaatschappij
De hoofddoelstelling van het landinrichtingsproject Oudlandpolder is het realiseren van een klimaatrobuust waterbeheer. De landschapsbiografie helpt om het landschap beter te begrijpen: hoe kunnen we de toekomst van de Oudlandpolder veilig stellen voortbouwend op ingrepen uit het verleden die aan de basis liggen van dit unieke door de mens geschapen landschap.
Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte