Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Een overzicht van de regelgeving

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Een overzicht van de regelgeving

Regelgeving
januari 2024
Departement Omgeving
Conform het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 is er een heffing voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en zijn er subsidies voor projecten die leegstaande en/of verwaarloosde sites nieuw leven inblazen. De publicatie legt uit hoe een bedrijfsruimte terechtkomt op de Inventaris, wanneer de heffing is verschuldigd en hoeveel die bedraagt, wat de mogelijkheden zijn tot schrapping en opschorting en het verkrijgen van een subsidie.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Regelgeving
Thema's
Ruimtelijk beleid