Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leerjobs als complementaire kwalificerende leerweg. Advies Vlor over het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leerjobs

Leerjobs als complementaire kwalificerende leerweg. Advies Vlor over het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leerjobs

Beleidsadvies
juni 2023
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
De leerjobs, een experiment van VDAB in samenwerking met de Syntra en de sectoren, vormen een nieuwe kwalificerende leerweg voor jonge ongekwalificeerde werkzoekenden die niet meer leerplichtig zijn. Dat is een waardevol initiatief. De Vlor blijft wel de finaliteit van een onderwijskwalificatie benadrukken: pas als alle andere opties uitgeput zijn, kan de leerjob een alternatief zijn. De raad benadrukt de nood aan heldere en transparante communicatie. Leerjobs moeten leiden tot maximale inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en moeten gepaard gaan met een financiële stimulans die elke jongere voldoende motiveert.
Publicatiedatum
Juni 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Leren en werken