Uitstekend leesonderwijs vraagt een hoge betrokkenheid van de leerkracht én de leerling bij het leesproces. De leeskaarten zijn een instrument om leesplezier te delen met anderen. Ze zijn ontwikkeld om te gebruiken in klas- en schoolcontext en horen bij de brochure Beste Boekenjuf/meester. Ze brengen de boekensmaak van een klas in beeld en nodigen uit tot dialoog.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Educatief materiaal
Thema's
Basisonderwijs , Cultuureducatie , Muzische vorming