De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten, die op 1 juli 2013 in werking is getreden, is niet enkel van toepassing op de klassieke overheden. Een hele reeks organisaties en verenigingen valt voor alle aankopen onder het toepassingsgebied van deze regelgeving. Andere organisaties en verenigingen moeten de regelgeving overheidsopdrachten dan weer enkel toepassen voor een specifiek project dat ze met subsidies uitvoeren. Om tegemoet te komen aan mogelijke vragen van deze organisaties en verenigingen over het toepassingsgebied van de regelgeving, licht deze leidraad dit toepassingsgebied toe. De publicatie bevat ook een kort overzicht van de meest gebruikte gunningswijzen en een inleiding tot e-procurement.
Publicatiedatum
November 2013
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Overheidsopdrachten