Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lerarenopleiding als fundament voor sterke leraren en kwaliteitsvol onderwijs. Advies VLOR

Lerarenopleiding als fundament voor sterke leraren en kwaliteitsvol onderwijs. Advies VLOR

Beleidsadvies
september 2023
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Advies over het versterken van de lerarenopleidingen om startbekwame leraren af te leveren Lerarenopleidingen hebben een cruciale rol om sterke leraren klaar te stomen voor een onderwijsveld dat onder druk staat. In een advies op eigen initiatief doet de Vlaamse Onderwijsraad een reeks aanbevelingen om die opleidingen verder te versterken in hun opdracht. De Vlor ziet daarin een specifieke rol weggelegd voor de lerarenopleidingen zelf, maar ook voor scholen en de overheid.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Hoger onderwijs