Het Minderhedenforum pleit voor een betere vertegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden in de media, zowel voor als achter de schermen. Het rapport voegt daar nog een dimensie aan toe en peilt naar de mediabehoeftes van etnisch-culturele minderheden. Het is het eindproduct van de projectwerking Trefmedia 2011-12 en vult een lacune in het beleidskader voor diversiteit bij de openbare omroep en de private media. Door een 200-tal mensen met een migratieachtergrond te bevragen, bracht het Minderhedenforum de behoeftes van een zeer diverse groep in kaart.
Publicatiedatum
December 2012
Publicatietype
Rapport
Thema's
Media
Auteur(s)
Minderhedenforum - Katleen De Ridder