Het rapport bevat informatie over de ondernemingen die in de verschillende deelsegmenten van de Vlaamse mediasector actief zijn. Aan de hand van cijfermateriaal worden de verhoudingen tussen deze spelers geïllustreerd en wordt een beeld van de verticale, horizontale en crossmediale integratie geschetst.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Media

Vorige edities