Gedaan met laden. U bevindt zich op: Memorandum Vlaamse Bestuursrechtspraak 2024-2029. Prioriteiten voor een volwaardige en onafhankelijke rechtsbescherming

Memorandum Vlaamse Bestuursrechtspraak 2024-2029. Prioriteiten voor een volwaardige en onafhankelijke rechtsbescherming

Beleidsdocument
juni 2024
Dienst van de Bestuursrechtscolleges - DBRC
Met de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB), het Handhavingscollege (HHC), de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RVERKB) en de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (RSTVB), beschikt Vlaanderen, naast een wetgevende macht en een uitvoerende macht, ook over een bestuursrechtelijke macht. Deze bestuursrechtscolleges hebben hun plaats in het juridische landschap inmiddels verworven en staan in het licht van hun respectieve bevoegdheden in voor kwalitatieve rechtsbescherming en dit binnen een redelijke termijn. 2024 is het jaar waarin we zullen terugblikken op vijftien jaar Vlaamse bestuursrechtspraak en op de tiende verjaardag van Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC). Maar meer nog dan achteromkijken, wil de DBRC vooral de focus op de toekomst leggen. In een moderne, democratische rechtstaat is de beschikking over en de toegang tot onpartijdige en onafhankelijke rechtsbescherming zonder meer fundamenteel.
Publicatiedatum
Juni 2024
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse overheid