De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) stelde op basis van de insteek van de handhavingsactoren uit het decreet een vijfjaarlijks milieuhandhavingsprogramma op met een bundeling van de verschillende handhavingsprioriteiten. Daarnaast bevat het milieuhandhavingsprogramma de strategische en operationele doelstellingen van de VHRM zelf en worden er overkoepelende aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot het gewestelijke, provinciale en gemeentelijke milieuhandhavingsbeleid.
Publicatiedatum
December 2016
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Milieu- en natuurbeleid