Aan de hand van relevante, betrouwbare, cijfermatige en kwalitatieve gegevens geeft het milieuhandhavingsrapport een concreet beeld van het milieuhandhavingsbeleid in het Vlaamse Gewest tijdens een kalenderjaar.
Publicatiedatum
November 2020
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Milieu- en natuurbeleid

Vorige edities