Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ministerieel besluit m.b.t. het aanvraagformulier voor het aanvragen van redelijke aanpassingen. Advies Vlaamse Raad WVG

Ministerieel besluit m.b.t. het aanvraagformulier voor het aanvragen van redelijke aanpassingen. Advies Vlaamse Raad WVG

Beleidsadvies
januari 2024
Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - WVG
Advies bij het Ministerieel besluit tot vaststelling van een aanvraagformulier voor het aanvragen van redelijke aanpassingen als vermeld in artikel 26bis van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid