Gedaan met laden. U bevindt zich op: MONEOS ‐ Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2022. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten

MONEOS ‐ Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2022. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten

Rapport
november 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Deze rapportage geeft toelichting bij de datarapportage van de geïntegreerde systeem-monitoring van het Schelde‐estuarium, kortweg MONEOS (= MONitoring Effecten Ontwikkelings Schets), uitgevoerd door het INBO. De nadruk ligt op de resultaten van het monitoringsjaren 2021‐2022 voor de aspecten leefomgeving voor flora en fauna en ecologie. We lichten de langjarige trends toe en we voeren in de datarapportage de Evaluatiemethodiek Schelde‐estuarium (EMSE) uit voor verschillende hoofdstukken.
Publicatiedatum
November 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Van Ryckegem, Gunther, Vanoverbeke, Joost, Van de Meutter, Frank, Vandevoorde, Bart, Mertens, Wim, Van Braeckel, Alexander, Van Thuyne, Gerlinde, Smeekens, Vincent, Thibau, Koen, Bezdenjesnji, Olja, Buerms, Dimitri, De Regge, Nico, Hessel, Kenny, Lefranc, Charles, Soors, Jan, Van Lierop, Frederic
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2023 (45)