Het rapport beschrijft de methodiek voor de registratie van het bedrijfsrestafval in Vlaanderen. De methode wordt ook toegepast om de gegevens voor 2013 te berekenen.