Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van de monitoringscampagnes van de aanwezigheid in de Vlaamse oppervlaktewateren van aandachtstoffen aangeduid door de Europese Commissie.
Publicatiedatum December 2020
Publicatietype Rapport
Thema's Water

Vorige edities