Het INBO en Natuurpunt voeren sinds 2009 een monitoring en inventarisatie uit van de natuur in een aantal deelgebieden op de Rechterscheldeoever. Zo wordt de duurzame instandhouding van het vogelrichtlijngebied de Kuifeend opgevolgd. Het rapport geeft de resultaten van het vijfde jaar van deze monitoring weer (2013).
Publicatiedatum
April 2015
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Ralf Gyselings, Geert Spanoghe, Erika Van den Bergh, Dominique Verbelen, Ludo Benoy, Bram Vogels, Alex Lefevre, Wout Willems
Reeks
INBO.R.2014.6392398