Sinds zijn aanleg tussen 1969 en 1976 heeft de E314 een enorm versnipperende invloed op de omliggende natuurgebieden en in het bijzonder op de fauna die er voorkomt. De E314 doorsnijdt de groene noord-zuidas in het oosten van de provincie Limburg. In een protocol, afgesloten in 2000, zijn de verschillende maatregelen voor de ontsnippering opgelijst en zijn afspraken vastgelegd voor uitvoering ervan. Grote ontsnipperingsmaatregelen, en vooral (uitsluitend) voor natuur aangelegde ecoducten, zijn vrij dure bouwwerken en dat roept vaak vragen op bij het grote publiek. Het onderzoek vergeleek het gebruik van drie ontsnipperingsobjecten door relevante doelsoorten/soortengroepen en de impact van medegebruik door (zachte) recreatie hierop: Ecoveloduct Wiemesmeer, Bermbrug Heiwijk en Ecoduct Kikbeek.
Publicatiedatum
Augustus 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Milieu- en natuurbeleid