Voor de invulling van de vervolgschoolcoaching vraagt de overheid sinds 1 september 2016 parallel met de forse verhoging van de middelen expliciet om naast de begeleiding, ondersteuning en opvolging van leerlingen die doorstromen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers naar het vervolgonderwijs, sterker in te zetten op expertise-overdracht en -opbouw in het vervolgonderwijs met betrekking tot het onderwijs en de begeleiding van ex-onthaalleerlingen. Het rapport bevat de resultaten van de tweede monitoring door de onderwijsinspectie van de implementatie van de nieuwe regeling voor vervolgschoolcoaching en van het gebruik van de extra toegewezen middelen in het voltijds secundair onderwijs. De onderwijsinspectie voerde deze monitoring uit in juni 2018. De eerste monitoring dateert van juni 2017 en maakte een inventaris op van de activiteiten van de vervolgschoolcoaches op basis van een online bevraging van de directeurs van de onthaalscholen. Beide monitoringrapporten kaderen in de vraag van de Vlaamse minister van Onderwijs naar een monitoring en evaluatie van de inzet van de verhoogde uren-leraar vervolgschoolcoaching. De evaluatie kan aanleiding geven tot het bijsturen van de regelgeving.
Publicatiedatum
Mei 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gelijke kansen in het onderwijs , Onderwijsbeleid en -regelgeving , Onderwijsinspectie

Vorige edities