Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar een actualisering van het wetgevend kader voor kunst in opdracht en een beleidsvoorbereidend praktijkonderzoek voor de realisatie van kunst in het publieke domein. Eindnota - vervolgtraject

Naar een actualisering van het wetgevend kader voor kunst in opdracht en een beleidsvoorbereidend praktijkonderzoek voor de realisatie van kunst in het publieke domein. Eindnota - vervolgtraject

Rapport
april 2018
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Eind januari 2017 leverde IDEA Consult, in opdracht van de Kunstcel van het Departement Cultuur, een onderzoeksrapport op over de evaluatie van het decreet van 23 december 1986 inzake de integratie van kunst in overheidsgebouwen. Dit onderzoeksrapport beschreef verschillende knelpunten van het bestaande decreet en stelde enkele pistes voor een hernieuwd decreet voor. Na verder onderzoek werd geopteerd om op korte termijn het bestaande decreet te herzien voor de publieke en gesubsidieerde gebouwen, rekening houdend met de verschillende verbeterpunten die in het onderzoeksrapport besproken werden; een beleidsvoorbereidend praktijkonderzoek op te zetten naar het geschikte beleidskader en instrumentarium voor de verruiming van het toepassingsgebied tot het volledige publieke domein en op langere termijn te onderzoeken of er voor de realisatie van kunst in opdracht in het publieke domein, incl. gebouwen, geëvolueerd kan worden naar één enkel beleidskader en instrument. De publicatie licht dit vervolgtraject toe.
Publicatiedatum
April 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Overheidsgebouwen , Kunsten