Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar een betere en snellere realisatie complexe infrastructuurprojecten. Gezamenlijk advies SERV, MORA en SALV

Naar een betere en snellere realisatie complexe infrastructuurprojecten. Gezamenlijk advies SERV, MORA en SALV

Hoewel het decreet complexe projecten er tot nu toe niet in slaagt om projecten beter en sneller te realiseren, blijven de raden vertrouwen hebben in de principes en doelstellingen van het decreet. Wel willen ze de kwaliteit van het proces versterken en de omgevingsfactoren optimaliseren. Zo moet de verkenningsfase van het complex project transparanter en beter onderbouwd worden, waarbij het duidelijker moet zijn waarom het project nodig is en welk probleem daarmee kan opgelost worden. Ook suggereren de raden om meer te investeren in joint fact finding waarbij stakeholders elkaars bekommernissen leren kennen in plaats van te spreken in termen van tegenstand. Verder stellen de raden voor om alternatieven sneller af te wegen en de mogelijkheden te onderzoeken om projecten bij te sturen. Tot slot zal ook gewerkt moeten worden op randvoorwaarden zoals continuïteit in de besluitvorming, het voorkomen van een juridisch steekspel en rapportage in het Vlaams Parlement.